Forum topic

13 posts / 0 new
Last post
Nshimiyimana Cyprien's picture
Nshimiyimana Cyprien
Offline
Some EGR graduates in Somaumenye

Today 1st April 2018 some EGR graduates are attending @somaumenye training at Golden hotel in Nyamata of Bugesera district. We are taking training about how reading is important on early ages.

We have seen that reading improves knowledge , thinking, development of the country, adoption for a situation, etc

After being trained, we are going to train others across the country.

Nshimiyimana Cyprien's picture
Nshimiyimana Cyprien
Offline
Enjoy the photo

Enjoy the photo

josephine muragijemariya's picture
josephine murag...
Offline
Good !

Good !

josephine muragijemariya's picture
josephine murag...
Offline
To whom will you train (Kiny

To whom will you train (Kiny teachers or other EGR members)?

Nshimiyimana Cyprien's picture
Nshimiyimana Cyprien
Offline
We will train all P1 teachers

We will train all P1 teachers including some EGR graduates who teach in the level one

Nshimiyimana Cyprien's picture
Nshimiyimana Cyprien
Offline
But the only objective that

But the only objective that SomaUmenyeRw has is to reach to all teachers who teach Kinyarwanda in lower primary. I mean P1-3 kinyarwanda teachers.

bagiringabire's picture
bagiringabire
Offline
Still waiting for.

Still waiting for.

MICOMYIZA's picture
MICOMYIZA
Offline
Byiza cyane

Byiza cyane

HAGENIMANA Job's picture
HAGENIMANA Job
Offline
It  is very good,we are

It  is very good,we are waiting for it!

Nshimiyimana Cyprien's picture
Nshimiyimana Cyprien
Offline
Ntatandukaniro rihari ni ibyo

Ntatandukaniro rihari ni ibyo EGR twize uretse inyito somaumenye yagiye ihindura. Naho ubundi ni bimwe

Dushime jeanne francoise's picture
Dushime jeanne ...
Offline
Yes, it was wonderfull!

Yes, it was wonderfull!

bagiringabire's picture
bagiringabire
Offline
Muri Soma umenye bakoresha

Muri Soma umenye bakoresha inkingi eshanu zo gusoma no kwandika :
1.Itahuramajwi.
2.Ihuzamajwi
3.Gusoma udategwa
4.Inyunguramagambo
5.Kumva umwandiko no kwandika.
Ibi byose biruzuzanya ntagisiga ikindi.

Igorora's picture
Igorora
Offline
Shine on! 

Shine on!