Document

IMFASHANYIGISHO K’UBUFATANYE BW’UMUBYEYIN’ISHURI MU BUREZI-SEOs(REB,SAVE THE CHILDREN-2016)

Iki gitabo gikubiyemo izi mfashanyigisho harimo ibikorwa byiza by’uburyo bwo guteza imbere ubufatanye bw’umubyeyi n’ishuri mu gufasha imyigire y’abanyeshuri haba ku ishuri ndetse no hanze yaryo. Zishimangira ko ubuyobozi bw’ishuri n’ababyeyi bakwiyemeza gukorera hamwe kugira ngo bagere kuri ibyo bikorwa byiza.

2
Average: 2 (3 votes)
PDF icon Download (23.07 MB)
Resource type: Document
Publication year: 2016
Keywords: mfashanyigisho

Comments

Izo mfashanyigisho zatanzwe tuzazibona ngo tumenye ibirimo?

IZO MFASHANYIGISHO ZIZATUGERAHO ZITE KO ZIKENEWE.ARIKO MUDUSHAKIRE N'IBITABO BY'ICYONGEREZA P5.