gusoma

Iyi nyoborabarezi igamije gufasha abarezi (,Teachers,mentors, SEOs, DEOs, …) bahurira ku rubuga rwa TCOP kubaka ubumenyi n’ubushobozi bwabo ku bijyanye n’imyigishirize yo gusoma no kwandika kandi ibashishikariza gufasha abarimu b’Ikinyarwanda mu ishyirwa mu bikorwa ry’ izi ingingo 8 zavuzwe haruguru ku mashuri yabo."

Document

Iki gitabo gikubiyemo inkuru zisomerwa abanyeshuri zubakiye ku nsanganyamatsiko ziteganywa mu nteganyanyigisho ivuguruye y'umwaka wa kabiri, kizafasha umwarimu guha abana urugero rw'uburyo bagomba gusoma.

Document
Subscribe to gusoma