KWANDIKA

Iyi nyoborabarezi igamije gufasha abarezi (,Teachers,mentors, SEOs, DEOs, …) bahurira ku rubuga rwa TCOP kubaka ubumenyi n’ubushobozi bwabo ku bijyanye n’imyigishirize yo gusoma no kwandika kandi ibashishikariza gufasha abarimu b’Ikinyarwanda mu ishyirwa mu bikorwa ry’ izi ingingo 8 zavuzwe haruguru ku mashuri yabo."

Document
Subscribe to KWANDIKA